Hopp til innholdet

Trafikktall for juni 2023

Anløp – juni 2023

Busstrafikken målt i antall ankomster og avganger (anløp) i juni var totalt 103 148 busser, mot 99 334. Dette er en økning fra 2022 på 3,7%.

Når det gjelder reisende med ekspress busser var det en nedgang i juni fra 10 502 avganger og ankomster i 2023, mot 10 750 i fjor. Denne nedgangen skyldes at Flybussen har redusert sine anløp fra OBT.

Anløp – akkumulert juni 2023

Busstrafikken målt i antall ankomster og avganger (anløp) akkumulert i juni var totalt 601 720 busser, mot 5806 630 . Dette er en økning fra 2022 på 3,50 %.


Besøkende – juni 2023

Antall besøkende på Oslo bussterminal i juni var 626 526 mot 594 406 i fjor, det er en økning på 5.13%.

 

Hopp rett ned til innholdet